FilmSound.org
Learning Space dedicated to
the Art and Analyses of Film Sound Design
Sections
What's new?
Site Map
About
Site Search
Sound Article List
Guestbook
Links
New Books
 

  Kontakta Sven E Carlsson om du vill ha en föreläsning i filmljud
E-post svene.carlsson@folkbildning.net
tfn 0705606118

 

 F I L M L J U D
  oupptäckt  
  gestaltande 
  potential 
 
 Sven E Carlsson rapportar från filmljudseminariet "Film Sound as Means of Expression" 13 - 16 januari 2000 i Köpenhamn. 
 
 
Först kom stumfilmen, sedan kom pratfilmen och vi väntar fortfarande på ljudfilmen!  

Många filmer är så fyllda av dialog att det inte finns utrymme för gestaltande ljudeffekter. 
 
Flera ljudläggare börjar nu emellertid våga måla med hela ljudpaletten - och även med den genomskinliga färgen: tystnad 

  
 Film Sound as Means of Expression riktade in sig på den konstnärliga sidan av filmljud. Det gjorde att diskussioner om ljudbibliotekens förtjänster och brister i det dagliga arbetet saknades. Något som inte heller nämndes var den verklighet av ointresse som fortfarande möter många som arbetar med ljud till bild. Det finns ett otal berättelser hur producenter glömt bort att ge "credit". När filmljudet väl ges credit i eftertexten kan det bli strax före chauffören till filmteamets mobila toalett. Det är inte förvånande att många filmljudarbetare har resignerat när den kunskap om ljudets uttrycksmöjligheter som de besitter inte tas tillvara.  

Enligt Walter Murch (Apocalypse, Sista natten med gänget, Gudfader trilogin), finns i varje generation fyra - fem regissörer som jobbar aktivt med ljudets berättande möjligheter. För kreativa filmljudarbetare är det en förmån att få samarbeta med en ljudintresserad regissör. Ljudläggaren Randy Thom (Forrest Gump, Kontakt) fick möjlighet att arbeta med David Lynch i filmen Wild at Heart. Randy Thom blev efteråt så utarbetad och mentalt slut av David Lynchs höga krav att han hade svårt att arbeta i ett halvår. Trots det skulle Randy Thom idag direkt svara "ja med glädje" om han åter fick tillfälle att arbeta med David Lynch.   
 
 
MUSIK & RYTM  
 
Påfallande ofta använder både regissörer och ljudläggare musik som metafor för att beskriva sitt sätt att nalkas ljudeffekternas berättande möjligheter. David Lynch verkar till och med se sina filmer som musik (även bilderna är inspirerade av musik) I Lost Highway användes rumsatmosfären som bearbetades för att skapa rätt stämning. David Lynch använder ljudeffekter som musik och musik som ljudeffekter för att skapa stiliserade emotionella ljudrum. David Lynch tycker om att själv experimentera med ljud och musik. Att arbeta med David Lynch är ge sig ut på en upptäcktsfärd i filmljudets gestaltande möjligheter.   
  
Flera av föredragshållarna nämner ordet orkester för att beskriva ljudmixning. De anser vidare att de olika komponenterna i surroundsystemet skall betraktas som instrument. Som i ett orkesterarrangemang bör de tekniska möjligheterna användas med urskiljning. Walter Murch med flera föreläsare ogillar starkt trenden att försöka göra biopubliken "döv" genom att kontinuerligt låta ljudvolymen vara hög i biosalonger. Det är något som de beklagar. Hög volym är ett uttrycksmedel som ska användas med måtta.  

Ljuddesigner Gary Rydstrom (Jurassic Park, Titanic) beskriver att han utgår från ljudeffekternas rytmiska kvalitéer. Gary Rydstrom ser ljudeffekterna som olika instrument och väljer ljudbilder som befrämjar rytm. I scener med skottlossning lyfter Gary Rydstrom hellre fram träffljuden än vapnens avfyrningsljud. Möjligheten att variera är större med kulornas träffljud. Även om Gary Rydstrom använder ett fåtal ljud som får dominera ljudbilden, som i Terminator 2, anser han att de tillsammans skapar en rytmisk musikliknande struktur. Tystnad kan vara en stark gestaltande komponent. Gary Rydstrom berättar att det var i filmen Terminator 2 som han lärde sig att tystnad kan fungera. Ett exempel på detta är när Arnold Schwarzenegger far genom luften på en Harley motorcykel.   

 
LJUDPALETT 
 
Många ljudläggare anser att ljudeffekter är känslornas språk. Det gäller att få publiken att uppfatta bilden på olika sätt beroende på valet av ljudeffekt. Ser publiken en ljudkälla i bild som en skällande hund brukar hundskall vara det naturliga ljudet. Karaktären på hundskallet kan genom ett mer kreativt arbetssätt ändras så att hundskallet blir till en blandning mellan lejonvrål och tjutande tågbromsar, blandat med äkta hundskall. Detta för att skapa stämning mer anpassat till dramat.  

Ljudläggare använder gärna ordet "ljudpalett" för att beskriva de ljud som kan komma från ljudkällor i en miljö. Framför allt är de intresserad av att berätta med ljud av emotionell karaktär. Förklaringen är att få åskådarna noterar ljudeffekter från ljudkällor som är sannolika i miljön. Tagningar med subjektiv kamera gör att ljudpaletten blir bredare och detta ökar uttrycksmöjligheterna. Walter Murchs öppningssekvens i Apocalypse har varit skolbildande för denna typ av ljudläggning som kallas POV sound (point of view sound)  

Ett senare känt exempel är Gary Rydstroms ljudgestaltning i inledningen av Menige Ryan och scenerna från landstigning i Normandie. När regissören Kathryn Bigelow samarbetade med Gary Rydstroms resulterade även det i nyskapande surroundljudläggning. I inledningssekvensen av filmen Strange Days dras åskådaren in som deltagare i en ungdomsligas rånförsök. Det sker med hjälp av rörlig handkamera och genom att rösterna kommer från både främre och bakre högtalare.   

Något som många deltagarna på seminariet Film Sound as Means of Expression uppskattade var den lätt "skruvade" ljudläggningen som Bröderna Coen och ljudläggaren Skip Lievsay står för i Barton Fink. Framför allt var det ringklockan i receptionen som har en orealistiskt lång efterklang som man talade om. Många deltagare pratade även om engagemanget hos Skip Lievsay i återskapandet av en korrekt ljudbild av en myggas flygande. Skip Lievsay tyckte att han hade fått till myggljudet, men ljudbilden kändes fel. Han rekonstruerade därför myggans surrande genom att på en pinne sätta små freestyle-högtalare och sedan låta pinnen följa myggans rörelser. Exemplet kommer från scenen där filmens huvudperson vaknar upp med en mördad kvinna i sängen.  
 
 
FIGHT CLUB 
 
Den aktuella film som nu uppmärksammas för sin goda ljudläggning är Fight Club. Regissör David Fincher har fortsatt sitt samarbete med ljudläggaren Ren Klyce efter filmerna Seven och The Game. I en inspelad intervju berättade David Fincher hur han litade på att Ren Klyce skulle skapa ljud anpassade efter dramats behov. Ren Klyce berättade om hur stimulerande det var att förslag togs på allvar av David Finch. Ren Klyce kom på ett tidigt stadium in i den skapande processen och kunde påverka upplägget. Ren Klyce inspelningsestetik är att den naturliga rumsakustiken ska spelas in. Han höll på att driva foleyteamet i Fight Club till vansinne genom sin noggrannhet. Teamet fick bland annat spela in fotsteg på nätterna i inspelningsstudion. (ett helt hus hade byggts inne i studion). Skådespelarnas klackar var filtbelagda under själva inspelningarna.  

William Flageollett (Den blå filmen, Veronikas dubbelliv, Atlantis) anser att först kom stumfilmen, sedan kom pratfilmen och att vi fortfarande väntar på ljudfilmen - på filmer där ljudet och bild arbetar integrerat. Alldeles för många filmer är fyllda av så mycket dialog att det inte finns utrymme för gestaltande ljudeffekter. Det är viktigt av att ljudläggarna får tid att samarbeta med nyfikna filmskapare så att de tillsammans kan testa gränserna för det audiovisuella berättandet. Flera filmljudarbetare delar William Flageolletts åsikt att det finns mycket kvar att göra när det gäller filmljudets gestaltande möjligheter.   
  
Den som aktivast i världen idag försöker få tillstånd en ändring är Randy Thom. Både musik och ljud kan uttrycka negativa känslor som hot och kaos. Däremot verkar det finns få ljud som kan uttrycka glädje och lycka. Enligt Randy Thom verkar de positiva ljuden vara begränsad till fågelkvitter och barnskratt. I Kontakt  experimenterade Randy Thom med en gestaltande tystnad som berättar mer om tomheten i den yttre rymden än vad någon ljudeffekt kan göra. Han lät under den långa baklängesåkningen i starten av "Kontakt" ljudet övergå från en kakafoni TV/Radio utsändningar till en tystnad där endast publiken och högtalarnas eget brus hörs. Via föreläsningar, artiklar på webben och aktivt deltagande på webboards och e-mallistor försöker Randy Thom sprida budskapet att filmer bör designas för ljud. Han anser att manusförfattarna bör ges möjlighet att lära sig filmljudets gestaltande potential och har därför genomfört flera seminarier med inriktning mot manusskrivande och ljud.  

Att experimentera innebär inte alltid framgång. Många har reagerat på dialogljudet under några långa tagningar i David Lynchs nya film Straight Story.  Randy Thom skriver i E-mallistan "Sound-article-list",  
"When the first of those ultra quiet scenes appeared, it was evident that lots of people in the audience assumed something was wrong with the sound system in the theater. At least four or five were shouting for the sound to be "turned up." But I only smiled. I was fairly sure David meant it to play that way. I think it was an experiment that didn't work (because it "took people out of the movie" as they say), but I admire David for his willingness to experiment, so I can't fault him for occasionally going too far. God knows I've done it a few times. "  (www.egroups.com/group/sound-article-list  

Det är därför Randy Thom i sina föredrag brukar använda dessa tänkvärda ord "Hantverkaren gör allt för att undvika misstag medan konstnären använder olyckshändelsen som en oväntade resurs för sitt fortsatta skapande."   
Sven E Carlssons artikel 
FILMLJUD 
- oupptäckt gestaltande potential 
  
är publicerad i Monitor 3/2000 sid 58-61 

Monitor är en tidskrift för ljud, ljus & bild. Tester, reportage, bevakning av den senaste video/TV-tekniken m.m

  

Sven E Carlsson är verksam som medialärare vid Birka Folkhögskola. och är hedersmedlem i Föreningen Svenskt Filmljud

Kontakta Sven om du vill ha en föreläsning i kreativt filmljud
E-post svene.carlsson@folkbildning.net
Tfn 0705606118

   
 

Film Sound as Means of Expression 
I seminariet "Film Sound as Means of Expression" föreläste följande ljudläggare:   
 • Walter Murch (Apocalypse, Sista natten med gänget, Gudfader trilogin
 • Tom Fleishman (Lammen tystnar, Maffiabröder) 
 • William Flageollet (Det stora blå, Veronikas dubbelliv, Den blå filmen
 •  Vladimir Sharun (Stalker
 • Vladimir Persov (Mor och son


De flesta av föredragen var redigerade ljudupptagningar. Diabilder av föreläsaren visades samtidigt. "Radioföredragen" avbröts med filmexempel.  

Inspelade föreläsare var:  

 • Randy Thom (Wild at Heart, Forrest Gump, Kontakt)
 • Skip Lievsay (Maffiabröder, Barton Fink, Kudun)
 • David Finch (Seven, The Game, Fight club)
 • Ren Klyce (Seven, The Game, Fight club)
 • Gary Rydstrom (Terminator 2, Jurasic Park, Strange Days, Menige Ryan)
 • David Lynch (Blue Velvet, Twin Peaks, Wild at Heart, Lost Highway)
 • Frank Gaeta (Lost Highway, The Opposite of Sex
 • John Ross (Lost Highway, American History)
 • Álexandr Sokurov (Mor och son
 • Patrice Grisolet (Det stora blå, Atlantis, Nikita och Leon)
 
Läs mer:   
  Film Sound Design    www.filmsound.org 
     Oxford University: "...an excellent collection of resources and links.." 
 
HEM

 

Soundtrackets hemligheter

Soundtrackets hemligheter vänder sig till dig som är intresserad av ljud som berättarkomponenter till bild (film, spel, bildspel, digitalt berättande m.m.)

Soundtrackets hemligheter är en distanskurs utan fysiska träffar. Kursen går med studietakt motsvarande 25% av heltid.

Kurstid:10 september - 21 december 2007

För mer info och anmälan besök www.natbildarna.nu
- Klicka på kursutbud!

 

 
SECTIONS:        
Star Wars Sounds Film Sound Clichés Film Sound History Movie Sound Articles Bibliography
Questions & Answers Game Audio Animation Sound Glossaries Randy Thom Articles
Walter Murch Articles Foley Artistry Sci-Fi Film Sound Film Music Home Theatre Sound
Theoretical Texts Sound Effects Libraries Miscellaneous